Doç. Dr. MURAT BEYAZYÜZ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. MURAT BEYAZYÜZ

T: (0282) 250

M mbeyazyuz@nku.edu.tr

W mbeyazyuz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Tıp Fakültesi
Bölüm:Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Ana Bilim Dalı:
Tıpta Uzmanlık
Üniversite: DİĞER(KURUMLAR,HASTANELER VB.)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:HASTANELER
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Öğrenim Yılları: 2005-2010
Tez: SEÇİCİ SEROTONİN GERİALIM İNHİBİTÖRLERİ İLE TEDAVİ EDİLEN YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU HASTALARINDA METABOLİK SENDROM RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (2010)
Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TIP FAKÜLTESI
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1998-2004
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI
2015-
İdari Görevler
MYO/Yüksekokul Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2015-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Başhekim Yardımcısı SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANAKKALE BİGA DEVLET HASTANESİ 2014-2015
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANAKKALE BİGA DEVLET HASTANESİ 2014-2014
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GÖLBAŞI HASVAK DEVLET HASTANESİ 2011-2014
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ 2011-2011
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı /
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Sodaş Akyol E., ALBAYRAK Y., Aksoy N., ŞAHİN B., BEYAZYÜZ M., KULOĞLU M. M., Hashimoto K., Increased serum G72 protein levels in patients with schizophrenia a potential candidate biomarker, Acta Neuropsychiatrica, pp. 1-7, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
2. BEYAZYÜZ M., KÜFECİLER T., BULUT L., ÜNSAL C., ALBAYRAK Y., SOYDAŞ AKYOL E., BAYKAL S., KULOĞLU M. M., HASHİMOTO K., Increased serum levels of apoptosis in deficit syndrome schizophrenia patients: a preliminary study, Neuropsychiatric Disease and Treatment, pp. 1261-1268, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
3. SOYDAŞ AKYOL E., AKSOY N., ŞAHİN B., BEYAZYÜZ M., TEKİN Ü., ALBAYRAK Y., Comparison of Serum Vitamin D Levels Between Patients with Deficit and Non-deficit Schizophrenia, Yeni Symposium, vol. 54, pp. 2, 2016.
Özgün Makale EBSCO HOST / SCOPUS Erişim Linki
4. SOYDAŞ AKYOL E., ŞAHİN B., BEYAZYÜZ M., GÖKMEN E., ERBAĞ G., Investigation of Pathological Worry and Metacognitive Beliefs in Patients with Irritable Bowel Syndrome, Yeni Symposium, vol. 54, pp. 15, 2016.
Özgün Makale EBSCO HOST / SCOPUS Erişim Linki
5. ALBAYRAK Y., SOYDAŞ AKYOL E., BEYAZYÜZ M., BAYKAL S., KULOĞLU M. M., Neurological soft signs might be endophenotype candidates for patients with deficit syndrome schizophrenia, Neuropsychiatric Disease and Treatment, vol. 11, pp. 2825-2831, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
6. ALBAYRAK Y., BEYAZYÜZ M., BAYKAL S., YAMAN M. E., KULOĞLU M. M., A Left Temporal Arachnoid Cyst in a Patient with Early Onset Schizophrenia, Journal of Clinical Medicine Research Updates, vol. 2, pp. 20-22, 2015.
Vaka Takdimi Erişim Linki
7. SOYDAŞ AKYOL E., ALBAYRAK Y., BEYAZYÜZ M., AKSOY N., KULOĞLU M. M., HASHIMOTO K., Decreased serum levels of brain-derived neurotrophic factor in schizophrenic patients with deficit syndrome, Neuropsychiatric Disease and Treatment, vol. 11, pp. 865-872, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
8. ALBAYRAK Y., BEYAZYÜZ M., BEYAZYÜZ E., KULOĞLU M. M., Increased serum prolactin levels in drug-naive first-episode male patients with schizophrenia, Nordic Journal of Psychiatry, vol. 68, pp. 341-346, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
9. BEYAZYÜZ M., ALBAYRAK Y., BEYAZYÜZ E., ÜNSAL C., GÖKA E., Increased serum dehydroepiandrosterone sulfate in the first episode but not in subsequent episodes in male patients with schizophrenia, Neuropsychiatric Disease and Treatment, vol. 10, pp. 687-693, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
10. ALBAYRAK Y., ÜNSAL C., BEYAZYÜZ M., ÜNAL A., KULOĞLU M. M., Reduced total antioxidant level and increased oxidative stress in patients with deficit schizophrenia: a preliminary study., PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY, vol. 45, pp. 144-149, 2013.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
11. ALBAYRAK Y., ÜNSAL C., BEYAZYÜZ M., Relations Between Use of Long Acting Antipsychotics and Sociodemographical and Clinical Characteristics of Patients with Schizophrenia, Bulletin of Clinical Psychopharmacology, vol. 23, pp. 171-179, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
12. BEYAZYÜZ M., ALBAYRAK Y., EĞILMEZ O. B., ALBAYRAK N., BEYAZYÜZ E., Relationship between SSRIs and Metabolic Syndrome Abnormalities in Patients with Generalized Anxiety Disorder: A Prospective Study, Psychiatry Investigation, vol. 10, pp. 148-154, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. BEYAZYÜZ M., ALBAYRAK Y., KULOĞLU M. M., Defisit Sendrom Şizofreni: Biyolojik Kanıtlara Dair Bir Gözden Geçirme, Yeni Symposium, cilt 53, ss. 43-50, 2016.
SCOPUS / EBSCOHOST Erişim Linki
2. BEYAZYÜZ M., BEYAZYÜZ E., ALBAYRAK Y., BAYKAL S., GÖKA E., Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastalarda İçselleştirilmiş Damgalanma Düzeylerinin Bazı Tanı Grupları, Sosyodemografik Özellikler ve Benlik Saygısı ile İlişkisi, Yeni Symposium, cilt 53, ss. 2-13, 2015.
Özgün Makale EBSCO Host / SCOPUS Erişim Linki
3. ALBAYRAK Y., ÜNSAL C., BEYAZYÜZ M., KULOĞLU M. M., Comparison of Short Term Effects of Risperidone and Paliperidone on Serum Prolactin Levels in Female Patients, Journal of Mood Disorders, cilt 4, ss. 7-13, 2014.
Özgün Makale Erişim Linki
4. Karagöl A., ÇALIŞKAN D., BEYAZYÜZ M., Halk Sağlığı Açısından Ruhsal Bozukluklarda Üç Boyutuyla Damgalama, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED), cilt 22, ss. 96-101, 2013.
Tübitak Tıp Dizini
5. GÖKA E., BEYAZYÜZ M., Türk - Ermeni Sorununun Psikolojik Boyutu, Ermeni Araştırmaları, ss. 123-164, 2013.
6. BEYAZYÜZ M., GÖKA E., KÜLTÜR VE SOMATİZASYON, PSİKİYATRİDE GÜNCEL, cilt 3, ss. 17-26, 2013.
Endekste taranmıyor
7. BEYAZYÜZ M., GÖKA E., Kültüre duyarlı yaklaşımın obsesif kompülsif bozukluktaki önemi, ANADOLU PSİKİYATRİ DERGİSİ, cilt 11, ss. 360-366, 2010.
SCI-Expanded
8. BEYAZYÜZ M., İnsan Psikolojisi ve Demokrasi – III, TÜRKİYE GÜNLÜĞÜ, ss. 150-158, 2008.
Tartışma/Yorum Endekste taranmıyor
9. BEYAZYÜZ M., İnsan Psikolojisi ve Demokrasi – I I, TÜRKİYE GÜNLÜĞÜ, ss. 54-63, 2008.
Tartışma/Yorum Endekste taranmıyor
10. BEYAZYÜZ M., İnsan Psikolojisi ve Demokrasi – I, TÜRKİYE GÜNLÜĞÜ, ss. 37-45, 2008.
Tartışma/Yorum Endekste taranmıyor
11. BEYAZYÜZ M., Yorum Paradigması ve Mistik Hukuk, TÜRKİYE GÜNLÜĞÜ, ss. 40-48, 2007.
Tartışma/Yorum Endekste taranmıyor
12. BEYAZYÜZ M., GÖRAL ALKAN S., GÖKA E., FUNDAMENTALİZMİN PSİKOLOJİSİ, AVRASYA DOSYASI, cilt 13, ss. 355-384, 2007.
13. BEYAZYÜZ M., Milliyetçilik Üzerine Akıl Oyunları, TÜRKİYE GÜNLÜĞÜ, ss. 9-16, 2007.
Tartışma/Yorum Endekste taranmıyor
14. GÖKA E., BEYAZYÜZ M., Her Kimlik Ulusal Kimlik Değildir, TÜRKİYE GÜNLÜĞÜ, ss. 58-65, 2006.
Tartışma/Yorum Endekste taranmıyor
15. BEYAZYÜZ M., Türk’ün Tüp Bebeği ‘Düşünce’, TÜRKİYE GÜNLÜĞÜ, ss. 57-70, 2006.
Endekste taranmıyor
16. GÖKA E., BEYAZYÜZ M., Yeni Dünya Düzeninin Kimlik Siyaseti: Psikolojik Bir Bakış Denemesi, TÜRKİYE GÜNLÜĞÜ, ss. 17-26, 2005.
Endekste taranmıyor
17. GÖKA E., BEYAZYÜZ M., YÜKSEL F. V., Savaş Meydanlarından Müzakere Masalarına, TÜRKİYE GÜNLÜĞÜ, ss. 5-17, 2005.
Endekste taranmıyor
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. BEYAZYÜZ M., Globale Karşı Glokal Sanat: Psikolojik Bir İşlevsellik Analizi, EĞİTİME BAKIŞ, ss. 25-31, 2015.
2. BEYAZYÜZ M., Yunus Emre’yi Büyük Yapan Nedir?, ESKİYENİ, ss. 78-83, 2011.
Tartışma/Yorum Erişim Linki
3. BEYAZYÜZ M., Nasrettin Hoca’nın Mizahına Psikolojik Bir Bakış, ESKİYENİ, ss. 24-29, 2009.
Tartışma/Yorum Erişim Linki
4. BEYAZYÜZ M., STİGMATİZASYON-KÜÇÜK KAPATILMA, PSİKEART, ss. 20-24, 2009.
Tartışma/Yorum
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. BEYAZYÜZ M., ERÇETİN Ş. Ş., ALBAYRAK Y., CHAOS AND COMPLEXITY THEORY IN WORLD POLITICS, Bölüm: CHAPTER 3- CRISIS, CRISOPHILIA AND CRISOPHILIC, Yayın Yeri: Information Science Reference -IGI Global, Editör: ŞEFİKA ŞULE ERÇETİN & SANTO BANERJEE, 2014.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. BEYAZYÜZ M., Cemil Meriç´in Psikobiyografisi, Yayın Yeri: TİMAŞ YAYINLARI, 2016.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
2. BEYAZYÜZ M., ALBAYRAK Y., BAYKAL S., GEBELİK VE EMZİRME DÖNEMİNDE ANTİDEPRESAN İLAÇLAR- KLİNİK KARAR VERME REHBERİ, Yayın Yeri: MÜKA MATBAACILIK, 2016.
Bilimsel Kitap
3. BEYAZYÜZ M., ALBAYRAK Y., II. Abdülhamid- Bir Şehzadenin Ruh Portresi, Yayın Yeri: Kapı Yayınları, 2016.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
4. BEYAZYÜZ M., GÖKA E., BÜLBÜL D. Ö., Kaplan & Sadock Comprehensive Textbook of Psychiatry, Bölüm: 7.1 Psikiyatrik Görüflme, Öykü veRuhsal Durum Muayenesi, Yayın Yeri: GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ, Editör: Hamdullah Aydın, Dr. Ali Bozkurt, 2016.
Kitap Tercümesi
5. BEYAZYÜZ M., Bedenin Anlamı ve Sınırları, Bölüm: Bilgi Çağından Kaygı Çağına-Sağlık Hastalık ve Beden Algılarımızın Değişimi, Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: Senanur Avcı, Nuriye Kayar, 2015.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
6. GÖKA E., BEYAZYÜZ M., Geçimsizler - Kişilikleri Tanıma ve Geçinmeyi Kolaylaştırma Kitabı, Yayın Yeri: TİMAŞ YAYINLARI, 2015.
Bilimsel Kitap
7. GÖKA E., BEYAZYÜZ M., Gerçek İnsanın Yüzünde Yazar mı?, Yayın Yeri: TİMAŞ YAYINLARI, 2015.
Bilimsel Kitap
8. BEYAZYÜZ M., GÖKA E., Hasta Bedenin Ruhu, Yayın Yeri: CK YAYINLARI, 2012.
Bilimsel Kitap
9. BEYAZYÜZ M., AK E., KAPLAN VE SADOCK ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİ KISALTILMIŞ TEMEL KİTABI, Bölüm: 20 ÖZEL İLGİ ALANLARI, Yayın Yeri: GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ, Editör: TÜMER TÜRKBAY, 2012.
Kitap Tercümesi
10. BEYAZYÜZ M., GÖKA E., BEDEN SOSYOLOJİSİ, Bölüm: PSİKOLOJİ VE TIP AÇISINDAN BEDEN, Yayın Yeri: AÇILIM KİTAP, Editör: KADİR CANATAN, 2011.
Bilimsel Kitap
11. GÖKA E., BEYAZYÜZ M., MEHMET ERÖZ ARMAĞANI, Bölüm: GÖÇÜN VE TÜRK GÖÇEBELİĞİNİN PSİKOLOJİSİ, Yayın Yeri: ÖTÜKEN NEŞRİYAT, Editör: MUSTAFA AKSOY, OSMAN YORULMAZ, 2011.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. BEYAZYÜZ M., SOYDAŞ AKYOL E., ALBAYRAK Y., ALBAYRAK N., BİLİR B., KULOĞLU M. M., Investigating serum mean platelet volume in patients with schizophrenia, 12th World Congress of Biological Psychiatry (14.06.2015-18.06.2015).
Poster
2. BEYAZYÜZ M., SOYDAŞ AKYOL E., ALBAYRAK Y., KULOĞLU M. M., Neurological soft signs might be endophenotype candidates for patients with deficit syndrome schizophrenia, 12th World Congress of Biological Psychiatry (14.06.2015-18.06.2015).
Poster
3. BEYAZYÜZ M., PSİKOLOJİK BİR SAVUNMA MEKANİZMASI OLARAK TARİH YAZIMI, TEHCİR´İN 100. YILINDA TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİNİN YARINI: ADİL HAFIZA VE NORMALLEŞME (14.05.2015-15.05.2015).
Sözlü Bildiri
4. BEYAZYÜZ M., GÖÇ PSİKOLOJİSİ VE GÖÇ TRAVMASININ EPİGENETİK KALITIMI, 4TH INTERNATIONAL CRIME & PUNISHMENT FILM FESTIVAL (07.11.2014-13.11.2014).
Sözlü Bildiri
5. ALBAYRAK Y., BEYAZYÜZ E., BEYAZYÜZ M., High serum prolactin levels in drug naive first episode male patients with schizophrenia, 11th World Congress of Biological Psychiatry (23.06.2013-27.06.2013).
Poster
6. ALBAYRAK Y., BEYAZYÜZ M., YAMAN M. E., BEYAZYUZ E., New onset obsessive-compulsive disorder after epilepsy surgery: A case report., 11th World Congress of Biological Psychiatry (23.06.2013-27.06.2013).
Poster
7. BEYAZYÜZ M., ALBAYRAK Y., BEYAZYÜZ E., Plasma neurosteroid levels in first episode male schizophrenic patients and their association with severity of symptoms., 11th World Congress of Biological Psychiatry (23.06.2013-27.06.2013).
Poster
8. ALBAYRAK Y., BEYAZYÜZ M., ÖZTÜRK N., KULOĞLU M. M., Predictors of use of long acting antipsychotics in patients with schizophrenia., 21th European Congress of Psychiatry, 2013 Nice, France. (06.04.2013-09.04.2013).
Poster
9. BEYAZYÜZ M., ALBAYRAK Y., Imipramine induced acute dystonia in a child with enuresis nocturna: a case report., 21th European Congress of Psychiatry, 2013 Nice, France. (06.04.2013-09.03.2013).
Poster
10. BEYAZYÜZ M., ERÇETİN Ş. Ş., ALBAYRAK Y., CRISOPHILIA AND CRISOPHILIC, International Symposium Chaos Complexity and Leadership (20.12.2012-22.12.2012).
Sözlü Bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. GÖKA E., BEYAZYÜZ M., Cerrahide Plasebo Etkisinin Önemi, 3. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi (12.03.2099-15.03.2009).
Poster
2. ALBAYRAK Y., ALTINDAĞ E., BEYAZYÜZ M., 10 YAŞINDA BİR ÇOCUKTA FLUOKSETİNE BAĞLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN VOKAL TİK, 1. PSİKİYATRİ ZİRVESİ (02.03.2016-06.03.2016).
Poster
3. ALBAYRAK Y., BEYAZYÜZ M., GÜRCAN M. B., AGOMELATİNE BAĞLI ŞİDDETLİ AKATİZİ, 1. PSİKİYATRİ ZİRVESİ (02.03.2016-06.03.2016).
Poster
4. ALBAYRAK Y., BEYAZYÜZ M., YAMAN Ö., ALTINDAĞ E., KOGNİTİF VE DUYGUDURUM BOZUKLUKLU BİR NÖROPSİKOBEHÇET VAKASI, 1. PSİKİYATRİ ZİRVESİ (02.03.2016-06.03.2016).
Poster
5. ALBAYRAK Y., BEYAZYÜZ M., ALTINDAĞ E., TADALAFİLE BAĞLI UYKUYLA İLİŞKİLİ YEME BOZUKLUĞU, 1. PSİKİYATRİ ZİRVESİ (02.03.2016-06.03.2016).
Poster
6. BEYAZYÜZ M., SOMATİZASYON VE KÜLTÜR, TPD 17. YILLIK TOPLANTI VE KLİNİK EĞİTİM SEMPOZYUMU (10.04.2013-13.04.2013).
Sözlü Bildiri
7. BEYAZYÜZ M., Öfke Kontrolü, 2. ANKARA AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ (15.03.2013-16.03.2013).
Davetli konuşmacı
8. BEYAZYÜZ M., Asistan Perspektifinden Psikoterapi Eğitimi, 16. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi -KARABÜK (01.07.2009-04.07.2009).
Sözlü Bildiri
9. GÖKA E., BAŞEFE G., AK E., BEYAZYÜZ M., Kafa Travmasına Bağlı Frontal Lob Sendromu: Bir Olgu Sunumu., 3. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi (12.03.2009-15.03.2009).
Poster
10. BEYAZYÜZ M., Psikobiyografinin Etik ve Bilimsel Yönü, 17. Anadolu Psikiyatri Günleri. (11.06.2008-14.06.2008).
Sözlü Bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. The Primary Care Companion for CNS Disorders, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
2. YENİ SYMPOSIUM, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
Üyelikler
Türkiye Psikiyatri Derneği, Üye, 2005-2016.